Privacy Statement

Dit is een website van handelsnaam Alkoof BV

Naam:    Alkoof Interieurs B.V.
Vestigingsadres:    Hofstraat  23  
Vestigingsplaats:    7622LL  Borne
E-mailadres: info@alkoof.nl
KvK-nummer:    06075514
BTW-identificatienummer:

Bovenstaande is tevens ons postadres.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw IP adres
 
Wij bewaren de volgende informatie bij een bezoek aan onze website
- Uw IP adres maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina
- Uw IP adres, uw email adres en alle noodzakelijke data als u een order plaatst
- Uw email adres als u een vraag aan ons stelt
- De domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd heeft om naar onze site te gaan
- Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd heeft

Deze informatie wordt gebruikt om:
- Om de inhoud van onze website te verbeteren
- Om uw order naar behoren te verwerken
- Om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren
- Om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te kunnen individualiseren
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden

Gebruik van 'cookies'
Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

Wij gebruiken ‘cookies’ om:
- Uw voorkeuren te registreren
- Informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
- De inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt

Relaties met derden op internet
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet
Veiligheid
- Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector
- Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site
Contact met Alkoof
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid dan kan dat op de volgende manieren:
- Schriftelijk aan het eerder vermelde adres
- Per email aan info@alkoof.nl
Email
Als u in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen van Alkoof, kunt u dit kenbaar maken via info@alkoof.nl
Postadres
Als u ons via het web uw postadres meedeelt zult u alleen informatie ontvangen die u hebt aangevraagd, op het adres dat u ons hebt meegedeeld.
Telefoon
Alkoof zal alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestelling die u on-line geplaatst hebt.
Mailing lijst
Indien u geen reclame van ons wenst te ontvangen via post, telefoon of e-mail, kunt u ons dat laten weten op het hierboven vermelde adres of via info@alkoof.nl
Nieuwe ontwikkelingen
Alkoof kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
Recht op inzage
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres of via info@alkoof.nl
Correctie op gegevens
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres of via info@alkoof.nl
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met Alkoof via het eerder vermelde adres of via info@alkoof.nl